Προτάσεις για το αύριο, όχι για τις…εκλογές

Home / Uncategorized / Προτάσεις για το αύριο, όχι για τις…εκλογές
Προτάσεις για το αύριο, όχι για τις…εκλογές

Με τις προτάσεις της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση ήρθαν στην επιφάνεια δύο διαφορετικοί κόσμοι. Από την μία ο κόσμος όπως τον αντιλαμβάνεται η κυβερνητική πλειοψηφία. Ελεγχος της οικονομίας από το κράτος, γραφειοκρατία, έλειψη σταθερότητας, απλή αναλογική και λαικά δημοψηφίσματα,  που παραπέμπουν σε δημοκρατία Λατινικής Αμερικής.

Σε αντιπαραβολή με τις θέσεις αυτές έχουμε τις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας. Προτάσεις που ενισχύουν τις κατακτήσεις της νεωτερικότητας και τα χαρακτηριστικά της φιλελεύθερης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας (κράτος δικαίου, ανεξαρτησία θεσμών, ανθρώπινα δικαιώματα κλπ), διασφαλίζουν τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και απαντούν στις προκλήσεις της επόμενης εικοσαετίας.

Σε καμία περίπτωση η αναθεώρηση του καταστατικού χάρτη της χώρας δεν πρέπει να συντηρεί τις σημερινές παθογένειες. Και αυτό κάνει η κυβερνητική πρόταση, καθώς δεν ακουμπά καθόλου τομείς όπως, η Παιδεία,  η Ανάπτυξη, η Δημόσια Διοίκηση. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, απαιτείται μια βαθιά συνταγματική αναδιάταξη δημιουργώντας ένα σύγχρονο μοντέλο αποτελεσματικής δημοκρατίας, αυξάνοντας την ατομική και οικονομική ελευθερία, απελευθερώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας. Δημιουργώντας ένα σύγχρονο πλαίσιο που θα μπορούν όλοι να δρουν ελεύθερα και να ορίζουν την ζωή τους.

Με βάση αυτές τις αρχές, οι προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν παρά να υπηρετούν τις βασικές αρχές του προγραμματικού της λόγου: την ανάπτυξη, την αξιοκρατία, την αλληλεγγύη, την αριστεία και την αξιοπιστία. Και να απαντούν σε σύγχρονες ανάγκες και προβλήματα που θα μας απασχολήσουν τα επόμενα χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται οι προτάσεις της για αναθεώρηση 57 άρθρων του Συντάγματος, με τις οποίες:

ØΕπιτρέπουμε την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων υπό την εποπτεία ανεξάρτητης αρχής η οποία και θα διασφαλίζει την υψηλή ποιοτική στάθμη των παρεχόμενων σπουδών.

ØΛύνουμε οριστικά το πρόβλημα ορισμού των δασικών εκτάσεωνκαθώς δάσος θα λογίζεται η έκταση που, σύμφωνα με τα πορίσματα της επιστήμης, φέρει τα οικεία χαρακτηριστικά κατά την 11η Ιουνίου 1975. Επιλύουμε έτσι χρόνια προβλήματα χιλιάδων συμπολιτών μας. Παράλληλα προβλέπουμε λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, τη διαχείρισης των υδάτινων πόρων, την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ØΕισάγουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα,διασφαλίζοντας συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των πολιτών.

ØΔημιουργούμε το πλαίσιο για σταθερό φορολογικό καθεστώςσε στρατηγικές για την εθνική οικονομία επενδύσεις μέσω της κατάργησης αναδρομικής επιβολής φόρων.

ØΔιασφαλίζουμε τη δημοσιονομική ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων, μέσω του προυπολογισμού. Θα προβλέπεται επίσης η κατάθεση και δημοσιότητα ετήσιου απολογισμού εκ μέρους φορέων που χρηματοδοτούνται, άμεσα ή έμμεσα, από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Εχουμε μπροστά μας μία ιστορική ευκαιρία. Να μην γυρίσουμε στο παρελθόν, να μην εργαλειοποιήσουμε πολιτικά την αναθεωρητική διαδικασία, να κοιτάξουμε το μέλλον και τις επόμενες γενιές και όχι τις επόμενες εκλογές. Δεν πρέπει να αφήσουμε μια συρρικνωμένη αναθεωρητική πρωτοβουλία να βάλει τη χώρα στο τέλμα για την επόμενη δεκαετία. Πρέπει να τολμήσουμε.