Ουραγός στις εξαγωγές η χώρα μας, αλλά εισάγουμε διαχείριση αποβλήτων!

Ουραγός στις εξαγωγές η χώρα μας, αλλά εισάγουμε διαχείριση αποβλήτων!

Τα στοιχεία των εξαγωγών ευρωπαϊκών οικονομιών που υπάρχει κάποιο στοιχείο με το οποίο μπορούν να συγκριθούν με την Ελληνική οικονομία, για την περίοδο 2014 – 2018 έχουν έως εξής:

Είναι προφανής υστέρηση της χώρας μας και στα δύο μεγέθη. Μεταξύ των ανωτέρω χωρών έχει το 2οχαμηλότερο ποσοστό εξαγωγών / ΑΕΠ, τάξης του 34%. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας και τη μεγάλη συμμετοχή του τουρισμού στις ελληνικές εξαγωγές υπηρεσιών, τότε σε επίπεδο εξαγωγών εμπορευμάτων είναι προφανές ότι είμαστε ακόμα πιο χαμηλά.

Σε ότι αφορά την αύξηση των εξαγωγών της περίοδο 2014 – 2018 η χώρα μας έχει την 3ηχειρότερη επίδοση (μετά από Εσθονία και Δανία, οι οποίες όμως έχουν ήδη υψηλότατα ποσοστά εξαγωγών ως προς ΑΕΠ, η πρώτη 123% η δεύτερη 57%.

Ο εξαγωγικός τομέας της χώρας είναι αυτός που υστερεί, κάτι που πλέον αρχίζουν να το κατανοούν όλοι. Αν η χώρα είχε επίπεδα εξαγωγών / ΑΕΠ ανάλογα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τότε το βιοτικό μας επίπεδο θα ήταν σαφώς καλύτερο.

Είναι μονόδρομος η ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας μας, σε μια περίοδο μάλιστα έντονης τεχνολογική ανάπτυξης που οδηγεί σε ιδιαίτερα αυξημένο ανταγωνισμό. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε ριζικά τα προβλήματα που καθηλώνουν χαμηλά τις ελληνικές εξαγωγές. Πρέπει να βγάλουμε τα εμπόδια που δημιουργούν προβλήματα στην ελληνική επιχειρηματικότητα στην προσπάθειά της να αυξήσει τα μερίδα αγοράς της στο διεθνή ανταγωνισμό. Εμπόδια που δεν είναι άλλα από την υψηλή φορολογία των επιχειρήσεων, το υψηλό ενεργειακό κόστος (βλ. ΔΕΗ και μη απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας), το υψηλό μη μισθολογικό κόστους, τις σοβαρές καθυστερήσεις στις αδειοδοτήσεις, την εξαιρετικά αργή απονομή της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι όλα αυτά τα εμπόδια σχετίζονται με τον κρατισμό. Με το μεγάλο μη αποτελεσματικό και κοστοβόρο κράτος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν σαφής προεκλογικά. Θα λειτουργήσουμε σαν οδοστρωτήρας απέναντι στα εμπόδια αυτά. Τώρα ως Πρωθυπουργός κάνει πράξη τις δεσμεύσεις του. Μειώνει τους φόρους, τάχιστα αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ΔΕΗ, έχει μπει σε διαδικασία η απλοποίηση των αδειοδοτήσεων σε όλα τα επίπεδα, δρομολογείται η λειτουργίας ειδικών τμημάτων με εξειδικευμένους δικαστές για την επιτάχυνση απονομής δικαιοσύνης σε ότι αφορά τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα η μη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, τη οδηγεί και σε αυξημένες εισαγωγές. Εισάγουμε προϊόντα και υπηρεσίες που θα μπορούσαμε να παράξουμε στην Ελλάδα. Εκείνο μάλιστα που με εξέπληξε σε προσωπικό επίπεδο, είναι ότι εισάγουμε και υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων! Γραφειοκρατία είναι φυσικά η αιτία. Μελετώντας τις υποθέσεις μη αδειοδότησης ελληνικών επιχειρήσεων που θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα στον τομέα αυτό και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας, το αίσθημα του θυμού για το κακό που έχει κάνει στη χώρα η γραφειοκρατία στη δημόσια διοίκηση ξεχυλίζει…

Όμως η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα, γυρίζει σελίδα!