Οι δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Home / Uncategorized / Οι δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη
Οι δύο μεγάλες μεταρρυθμίσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ παρουσίασε δύο εξαιρετικά σημαντικές μεταρρυθμιστικές προτάσεις.

Η εφαρμογή κεφαλαιοποιητικού συστήματος στο συνταξιοδοτικό και ο τερματισμός της κρατικής χρηματοδότησης (άρα και παρέμβασης) του κράτους στους Δήμους, είναι δύο μεγάλες τομές, στη χώρα μας.

Η υιοθέτηση του κεφαλαιοποιητικού συστήματος αρχικά, με τελικό στόχο την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα, είναι μια σημαντική τομή. Το συνταξιοδοτικό σύστημα είναι μια από τις βασικές αιτίες που η Ελλάδα χρεοκόπησε. Την περίοδο 2000 – 2017 το κράτος το χρηματοδότησε με πάνω από 200 δισ. το ταμεία για να παρέχουν συντάξεις. Στο σύστημα υπήρξε ανορθολογική χρηματοοικονομική του διάρθρωση, ενώ δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι δημογραφικές εξελίξεις. Έτσι ήρθε το αδιέξοδο που φάνηκε όμως όταν χάθηκαν θέσεις εργασίας και μαζί εισφορές ύψους 8 δισ. ευρώ (σε σχέση με το 2009) από τον ιδιωτικό τομέα.

Η χαρά της αύξησης του χρόνου ζωής των ανθρώπων, αλλάζει τον τρόπο χρηματοδότησής του και πλέον τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα παροχών είναι σήμερα δικαιότερα και φυσικά χρηματοοικονομικά και χρηματοδοτικά σταθερότερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε ένα απλό σύστημα τριών πυλώνων. Ο πρώτος η εθνική σύνταξη για όλους τους Έλληνες, ο δεύτερος ανταποδοτική σύνταξη με κεφαλαιοποιητικό σύστημα, με τελικό στόχο την ελεύθερη επιλογή ασφαλιστικού φορέα και ο τρίτος προαιρετικά αυτός της ιδιωτικής ασφάλισης. Ένα σύστημα δίκαιο, που ο κάθε πολίτης διαμορφώνει του όρους της σύνταξής τους, με ελευθερία επιλογής φορέα, που όμως έχει ζητήματα στη μετάβασή του, που πρέπει να συζητηθούν και να αντιμετωπιστούν μέχρι την τελική εφαρμογή του.

Η μεταφορά του φόρου στα ακίνητα στους Δήμους, αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη μεταρρύθμιση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο φόρος που επιβαρύνει το ακίνητο είναι λογικό να είναι αρμοδιότητα των ΟΤΑ. Οι Δήμοι με τις ενέργειές τους στη διαμόρφωση του αστικού τοπίου, στην ευπρέπεια του δημοσίου χώρου, στην καθαριότητα των πόλεων κ.α., επηρεάζουν ευθέως την αξία ενός ακινήτου. Είναι λοιπόν ορθό και λογικό, να έχουν πολύ σημαντικό λόγο στην επιβάρυνσή τους με φόρους ή τέλη και να έχουν όφελος από την αύξηση της αξίας της περιουσίας των πολιτών. Άλλωστε και σήμερα ένα σημαντικό τμήμα της επιβάρυνσης του ακινήτου γίνεται από τους ΟΤΑ, μέσα από ένα σύστημα εύκολης είσπραξης, ομαλά κατανεμημένης κάθε χρόνο, με λογική γενικά επιβάρυνση των πολιτών. Αυτό το σύστημα μπορεί να επεκταθεί καθολικά και να καλύψει οριστικά την επιβάρυνση των ακινήτων με φόρους ή τέλη.

Η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για εκχώρηση της αρμοδιότητας του φόρου ακινήτων στους ΟΤΑ, σε ποσοστό 30% από ότι είναι σήμερα, είναι όχι μόνο στη σωστή κατεύθυνση, αλλά αποτελεί τη βάση για μια μεγάλη μεταρρύθμιση στο κράτος και στην αυτοδιοίκηση. Έτσι θα πετύχουμε την ουσιαστική αποκέντρωση και η αυτοδιοίκηση, όπως στην Ευρώπη, θα αποκτήσει ίδιους πόρους, άρα θα αυξήσει την ελευθερία των επιλογών της και έτσι θα κόψει τους δεσμούς εξάρτησης που έχει σήμερα με το κεντρικό κράτος. Παράλληλα οι πολίτες θα γνωρίζουν που πάνε τα χρήματά τους σε τοπικό επίπεδο και οι τοπικοί άρχοντες είναι θα υποχρεωμένοι περισσότερο παρά ποτέ να λογοδοτούν στους συμπολίτες τους για τις ενέργειές τους.

Οι δύο αυτές μεταρρυθμίσεις που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μειώνουν τον κρατισμό και μάλιστα σημαντικά. Αυξάνουν την ελευθερία των πολιτών και των τοπικών αρχών. Μειώνουν το ρόλο του κράτους στην οικονομία και στην κοινωνία. Διαμορφώνουν ελεύθερους και παράλληλα υπεύθυνους πολίτες. Προφανώς μειώνουν το κόστος του κράτους, άρα και τους αναγκαίους φόρους που θα πληρώνουν οι πολίτες. Έτσι βοηθούν και στην ανάπτυξη της οικονομίας κάνοντας ελκυστικότερες τις επενδύσεις στην Ελλάδα και ανταγωνιστικότερες τις εξαγωγές. Έτσι συμβάλουν στην αύξηση του εθνικού μας πλούτου και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 

Η Ελλάδα μπορεί καλύτερα!