Σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση, προϋποθέσεις για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων μας

Σωστή εκπαίδευση και ενημέρωση, προϋποθέσεις για καλύτερη διαχείριση των απορριμμάτων μας

Η σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων περιλαμβάνει τρια διαφορετικά κανάλια διαδρομή των απορριμμάτων. Τον μπλε κάδο για τα ανακυκλώσιμα, τον καφέ για τα βιοαπόβλητα και τον πράσινο για τα υπόλοιπα. Το καθένα από αυτά έχει διαφορετική επεξεργασία. Απώτερος στόχος η ταφή λιγότερων απορριμμάτων. Η σωστή διαχείριση και εκπαίδευση ξεκινά από το σπίτι μας.