Ενέργεια και Περιβάλλον ψηλά στις προτεραιότητες

Ενέργεια και Περιβάλλον ψηλά στις προτεραιότητες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος – 28.09.2019

Αν κάτι μας μείνει από τα δέκα χρόνια κρίσης θα πρέπει να είναι η ανάγκη να τραβήξουμε μπροστά αφήνοντας πίσω όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. Για να γυρίσουμε όμως οριστικά σελίδα θα πρέπει να επενδύσουμε σε ένα νέο μοντέλο που θα στηρίζεται στον πλούτο της χώρας. Η Ενέργεια και το Περιβάλλον είναι δύο τέτοια στοιχεία υψηλής προστιθέμενης αξίας για τον τόπο μας. Και η επένδυση σε αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε βιώσιμη και σταθερή ανάπτυξη και νέες θέσεις καλοπληρωμένης εργασίας. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει τη θεσμική ευθύνη σε αυτούς τους τομείς.

Στην πολιτική μας η προστασία του περιβάλλοντος δεν είναι εμπόδιο, αλλά καταλύτης για την ανάπτυξη. Στηρίζουμε τις πράσινες επενδύσεις, την κυκλική οικονομία, την ανακύκλωση όπου οι επιδόσεις της χώρας μας είναι απογοητευτικές. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα παρουσιάσαμε την στρατηγική μας για την διαχείριση των απορριμμάτων στα πλαίσια των βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών. Προωθούμε τον καφέ κάδο,  στοχεύουμε στην αύξηση της ανακύκλωσης από το 20% σήμερα στο 30% στο τέλος της τετραετίας. Προχωρούμε στη δημιουργία μονάδων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων συστήνοντας αυτές να γίνουν με ΣΔΙΤ, αντιμετωπίζουμε άμεσα το πρόβλημα με τα απορρίμματα στους δρόμους στις τουριστικές περιοχές φαινόμενο που εμφανίστηκε το φετινό καλοκαίρι καλύπτοντας το 100% των αναγκών τους σε εξοπλισμό για ανακύκλωση και συλλογή βιοαποβλήτων μέχρι την άνοιξη του 2020. Παράλληλα επεξεργαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την επεξεργασία των γεωργοκτηνοτροφικών και των επικίνδυνων χημικών αποβλήτων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Στο κομμάτι της χωροταξίας και της πολεοδομίας, απλοποιούμε τις διαδικασίες αδειοδότησης,  καθορίζουμε χρήσεις γης σε όλη τη χώρα, με πρόγραμμα εκπόνησης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων, ώστε να μπορεί ο καθένας να γνωρίζει πού μπορεί να ασκήσει κάποια δραστηριότητα, νομικά κατοχυρωμένη. Στον τομέα της ενέργειας προωθούμε το άνοιγμα της αγοράς με την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Στη ΔΕΗ  ξεπεράσαμε τον πρώτο σκόπελο που ήταν η αποφυγή ενός μπλακ άουτ, με τα μέτρα άμεσης ενίσχυσης της ρευστότητας της εταιρείας. Συνεχίζουμε με διαρθρωτικές παρεμβάσεις όπως η κατάργηση των ΝΟΜΕ, η εκπόνηση ενός νέου business plan, η δημιουργία ενός ευέλικτου πλαισίου λειτουργίας της εταιρείας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της. Και κυρίως προωθούμε τη σταδιακή απολιγνιτοποίηση της. Αποτελεί δέσμευση του Πρωθυπουργού η απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2028, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του φαινόμενου της κλιματικής αλλαγής. Επίσης στο πλαίσιο της επίτευξης του ευρωπαϊκού στόχου για μείωση 80% των εκπομπών ρύπων CO2 μέχρι το 2050, επιδιώκουμε την ενίσχυση των ΑΠΕ τόσο μέσω της ΔΕΗ, όσο και με την συνεργασία ιδιωτών επενδυτών, έτσι ώστε να αξιοποιήσουμε την προνομιακή πρόσβαση της χώρας μας σε αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Μέσα από αυτές τις δράσεις αναδεικνύουμε την Ελλάδα ως χώρα επενδυτικού ενδιαφέροντος στον τομέα της ενέργειας, αλλά και σε πυλώνα σταθερότητας και ευημερίας στη γειτονιά μας.

Με αυτοπεποίθηση και σχέδιο προχωράμε μπροστά στηριζόμενοι στα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα. Προσηλωμένοι στις πραγματικές δυνατότητες της χώρας και στον πλούτο της που δεν είναι άλλος από το ανθρώπινο δυναμικό της.