Ομιλία μου στο Χολαργό, Αίθουσα Δημαρχείου Μίκης Θεοδωράκης, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018

Home / Ομιλία μου στο Χολαργό, Αίθουσα Δημαρχείου Μίκης Θεοδωράκης, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018
Ομιλία μου στο Χολαργό, Αίθουσα Δημαρχείου Μίκης Θεοδωράκης, Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018