Ομιλία μου στη Νέα Φιλαδέλφεια, Αίθουσα Π.Π.Ι.Ε.Δ, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018

Home / Ομιλία μου στη Νέα Φιλαδέλφεια, Αίθουσα Π.Π.Ι.Ε.Δ, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018
Ομιλία μου στη Νέα Φιλαδέλφεια, Αίθουσα Π.Π.Ι.Ε.Δ, Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018