Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νέου σχεδίου νόμου

Ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του νέου σχεδίου νόμου

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου: «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ περί αποβλήτων και της Οδηγίας 94/62/ΕΚ περί συσκευασιών και απορριμμάτων συσκευασιών, πλαίσιο οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, διατάξεις για τα πλαστικά προϊόντα, επείγουσες διατάξεις για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, χωροταξικές – πολεοδομικές και ενεργειακές ρυθμίσεις».

Ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, δήλωσε: «Το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι το τέλος μιας σκληρής δουλειάς που ουσιαστικά έχει ξεκινήσει 15 περίπου μήνες πριν. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες μου για όσα προσέθεσαν σε αυτό. Η Γενική Γραμματεία μας έβαλε το σκελετό στο σχέδιο νόμου, που φυσικά οι νομικοί και λοιποί σύμβουλοι των Υπουργών Σκρεκα και Χατζηδακη με τις οδηγίες των Υπουργών, το οριστικοποίησαν και το βελτίωσαν σημαντικά. Ευχαριστώ επίσης τους συνεργάτες μου, γιατί πολλά από αυτά που έχουμε κάνει στη διαχείριση των αποβλήτων στη χώρα τα τελευταία δυο χρόνια, έτυχαν θετικών σχολίων από πολλούς Βουλευτές. Έφυγε μια μεγάλη θεσμική υποχρέωση που είχαμε απέναντι στη χώρα και μια υποχρέωση συμμόρφωσης με τις ευρωπαϊκές οδηγίες».

Διαβάστε εδώ το Δελτίο Τύπου με τα κύρια σημεία της ομιλίας του Υπουργού ΥΠΕΝ, Κώστα Σκρέκα.