Χαιρετισμός  ΓΓ στο 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Χαιρετισμός ΓΓ στο 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων

Χαιρετισμός του ΓΓ στο 7ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στο κτήριο του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου.

Γενική η παραδοχή ότι την τελευταία τριετία η Ελλάδα έχει κάνει πολλά βήματα εμπρός, στην κατεύθυνση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, στη διαχείριση των αποβλήτων, βήματα που βελτιώνουν τη ζωη των πολιτών και προστατεύουν το περιβάλλον.