Υπογραφή  σύμβασης για την κατασκευή της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στη Σητεία

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή της μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στη Σητεία

Υπογράφτηκε η σύμβαση για την κατασκευή της νέας μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στη Σητεία. Είναι το 13ο κατά σειρά έργο που συμβασιοποιείται και εκτελείται, ενώ άλλες έξι μονάδες διαχείρισης αποβλήτων ήδη λειτουργούν. Η χώρα μας αποκτά υποδομές διαχείρισης αποβλήτων που είναι αναγκαίες για την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.