Υπογραφή  σύμβασης για την κατασκευή  μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Ηράκλειο Κρήτης

Υπογράφτηκε και η σύμβαση για την κατασκευή της νεας σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων στο Ηράκλειο στην Κρήτη. Μια σημαντική μέρα για την Κρήτη που ειδικά στο Ηράκλειο θα έχει πετύχει στο τέλος του 2024 ποσοστό ταφής κοντά στο 10%.