Υπογραφή σύμβασης για έργα αποχέτευσης στο Μαραθώνα και στη Ν. Μάκρη

Υπογραφή σύμβασης για έργα αποχέτευσης στο Μαραθώνα και στη Ν. Μάκρη

Μετά την υπογραφή της σύμβασης για τα έργα αποχέτευσης στο Δήμο Παλλήνης και στο Δήμο Ραφήνας, έρχεται η σειρά του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης . Η Ανατολική Αττική, μια περιοχή χωρίς υποδομές στη διαχείριση των αστικών λυμάτων, εντός 4-5 ετών το αργότερο θα έχει επιλύσει το πρόβλημα αυτό. Το έργο στο Μαραθώνα και στη Νέα Μάκρη προβλέπει τη δημιουργία των δικτύων και των συνδέσεων, ενώ σύντομα θα δημοπρατηθεί και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων