Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

Στο ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος ΚΕΔΕ στη Θεσσαλoνίκη, παρευρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος, οπου παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες που έχουν οι Δήμοι για τη διαχείριση των αποβλήτων με το νέο νόμο 4819/21.