Πολλαπλά τα οφέλη της συμφωνίας του αγωγού EastMed, για τον ελληνικό λαό

Πολλαπλά τα οφέλη της συμφωνίας του αγωγού EastMed, για τον ελληνικό λαό

Το ύψιστης γεωπολιτικής και γεωοικονομικής σημασίας έργο, του αγωγού EastMed, μπήκε σε τροχιά υλοποίησης, με την έγκριση της Ε.Ε. Προσφέροντας διέξοδο στο φυσικό αέριο της Ανατολικής Μεσογείου και αυξάνοντας την ασφάλεια εφοδιασμού της Ευρώπης, μειώνει την ενεργειακή σχέση εξάρτησης από τη Ρωσία και προσφέρει πολλαπλά οφέλη στην Ελλάδα.

Σε ότι αφορά την επιλογή για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού, προδιαγράφουν ένα πρόσωπο που θα ενώνει και θα εκφράζει τον ελληνικό λαό.