Συμμετοχή του ΓΓ στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Συμμετοχή του ΓΓ στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Από την συμμετοχή του ΓΓ Μανώλη Γραφάκου στο 10ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάτρα όπου συζήτησε με τους συνομιλητές του για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων σε ένα μέλλον κυκλικής οικονομίας, τις υποδομές που είναι αναγκαίες για τη χώρα μας στη διαχείριση των αποβλήτων και τη χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση.