Συμμετοχή του ΓΓ στην παρουσίαση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων Κρήτης

Συμμετοχή του ΓΓ στην παρουσίαση του περιφερειακού σχεδιασμού διαχείρισης αποβλήτων Κρήτης

Επίσκεψη του ΓΓ Μανώλη Γραφάκου στην Κρήτη οπού παρουσιάζεται ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων της Κρήτης.

Όλες οι υποδομές προχωρούν κανονικά, η Κρήτη θα είναι από τις πρώτες περιφέρειες που θα πετύχει τους στόχους του εθνικού μας σχεδιασμού. Οφελημένοι οι πολίτες και το περιβάλλον.