Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση απορριμμάτων, συμβαδίζει με τον Εθνικό Σχεδιασμό

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση απορριμμάτων, συμβαδίζει με τον Εθνικό Σχεδιασμό

Το σχέδιο της Περιφέρειας Αττικής για τη διαχείριση των απορριμμάτων, κινείται προς την ίδια κατεύθυνση με αυτή του Εθνικού Σχεδιασμού. Στοχεύει αρχικά στη μείωση των απορριμμάτων που θα επεξεργαζόμαστε, μέσα από διαλογή στην πηγή. Θα πρέπει να αυξήσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης και να υιοθετήσουμε τη χρήση των καφέ κάδων.

Στα εργοστάσια επεξεργασίας απορριμμάτων που ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής, θα ανακτώνται τα ανακυκλώσιμα υλικά και τα βιοαπόβλητα, αν υπάρχουν, και το υπόλοιπο θα πηγαίνει στη παραγωγή ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο ένα πολύ μικρό τμήμα των απορριμμάτων θα θάβεται. Η υλοποίηση αυτών των στόχων στους χρόνους που έχουν τεθεί, θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής.

Από την ραδιοφωνική συνέντευξη στο Αθήνα 984 FM,με τον Χάρη Ντιγριντάκη, στις 30/1/2020.