Ο τουρισμός μπορεί να αυξήσει την ευημερία των Ελλήνων

Home / Uncategorized / Ο τουρισμός μπορεί να αυξήσει την ευημερία των Ελλήνων
Ο τουρισμός μπορεί να αυξήσει την ευημερία των Ελλήνων

Ο τουρισμός αποτελεί το σπουδαιότερο κεφάλαιο για την ελληνική οικονομία. Είναι ο ισχυρότερος εξωστρεφής κλάδος και συνεισέφερε το 2017 άμεσα στον εθνικό μας πλούτο με περίπου 14 δις ευρώ. Επίσης απορροφά πάνω από το 20% του εργατικού δυναμικού της χώρας.

Ο τουρισμός από μόνος του διεθνώς, αυξάνεται κάθε χρόνο με 5-6%. Αυτό γιατί οι πολίτες παγκόσμια που έχουν τη δυνατότητα να ταξιδεύουν αυξάνονται, κυρίως από την Ασία, ενώ η αύξηση του εισοδήματος στο δυτικό κόσμο, καταναλώνεται σε μεγαλύτερο βαθμό στην αναψυχή. Με δεδομένο ότι η Μεσόγειος αποτελεί το μεγαλύτερο προορισμό παγκόσμια σε επισκεψιμότητα τουρισμών, γίνεται αντιληπτό ότι ο τουρισμός, για αρκετά χρόνια ακόμα θα συμβάλλει αυξητικά στο ΑΕΠ. Ενδεικτικά από τα 2 περίπου δις ευρώ αύξησης του ΑΕΠ της χώρας το 2017, τα 1,4 ήταν από τον τουρισμό.

Το ζητούμενο για τη χώρα μας είναι:

  • Να αυξάνει τον αριθμό των τουριστών κατ’ έτος, κυρίως μέσα από τη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο, νέων τουριστικών καλοκαιρινών προορισμών.
  • Να αυξήσει τις επενδύσεις στον τουρισμό, με νέες εγκαταστάσεις και με αναβάθμιση παλιών.
  • Να αυξάνει το μέσο έσοδο ανά τουρίστα.
  • Η αυξημένη ζήτηση προϊόντων που προκαλείται από τον τουρισμό, να ικανοποιείται κατά το δυνατό περισσότερο από ελληνικά προϊόντα.

Την περίοδο 2012-2014 η προηγούμενη κυβέρνηση, ακολούθησε μια ολοκληρωμένη Εθνική Στρατηγική σε τρία επίπεδα: νομοθετικό, αναπτυξιακό και επικοινωνιακό. Αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής ήταν η σημαντική άνοδος σε αφίξεις και έσοδα. Η σημερινή κυβέρνηση αντί να συνεχίσει την προσπάθεια επιδόθηκε σε πισωγυρίσματα.

Οι κακοί χειρισμοί στο μεταναστευτικό υπονόμευσαν την δυναμική του κλάδου, κυρίως στα νησιά του Βορείου Αιγαίου, ο οποίος παράλληλα υφίσταται σε μεγάλο βαθμό και τις συνέπειες της υπερφορολόγησης. Επί ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αυξήθηκε ο Φ.Π.Α. στη διαμονή, από το 6,5%, στο 13%, στην εστίαση από το 13%, στο 24%, στις μεταφορές από το 13%, στο 24%, ενώ καταργήθηκε ο μειωμένος ΦΠΑ στα νησιά. Παράλληλα από φέτος ισχύει για πρώτη φορά ο φόρος διαμονής σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Με άλλα λόγια φορολογούμε την εξωστρεφή τουριστική οικονομία, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά της.

Στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να πετύχουμε τους προαναφερθέντες στόχους σχεδιάζουμε σε πέντε άξονες τα εξής:

Προσέλκυση επενδύσεων: Ο τουριστικός κλάδος μπορεί να συμβάλει στις επενδύσεις με πάνω από 20 δισεκατομμύρια ευρώ την επόμενη πενταετία. Μειωμένη φορολογία και μειωμένη γραφειοκρατία είναι το ζητούμενο για το στόχο αυτό. Επίσης απαιτείται ορθολογικότερη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων και των εργαλείων που διαθέτει το Κράτος (ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, ΕΤΕΑΝ, Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων) και επιτάχυνση όλων των ώριμων επενδυτικών σχεδίων σε τουριστικές μονάδες. Παράλληλα οι αναγκαίες επενδύσεις σε υποδομές (περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα) πρέπει να προχωρήσουν άμεσα κάτι που θα γίνει μόνο με συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ η μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων παραχώρησης σε ιδιώτες. Για παράδειγμα αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας είναι οι επενδύσεις στα έξι βασικά λιμάνια της χώρας.

Φορολογική πολιτική: Βιώσιμη και μακροχρόνια ανάπτυξη του τουρισμού με τους σημερινούς φορολογικούς συντελεστές δεν μπορεί να υπάρξει. Για αυτό θα καταργήσουμε τον φόρο διαμονής στα τουριστικά καταλύματα, θα μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30% και σταδιακά να μειώσουμε τον Φ.Π.Α στη διαμονή και στην εστίαση, όταν το επιτρέψουν οι δημοσιονομικές συνθήκες.

Χωροταξικός σχεδιασμός: Πολλά σημαντικά επενδυτικά σχέδια σήμερα είναι στον αέρα και ευάλωτα σε οποιαδήποτε προσφυγή στο ΣτΕ, καθώς δεν υπάρχει οργανωμένος χωροταξικός σχεδιασμός για τον τουρισμό. Άμεση προτεραιότητά μας είναι ένα νέο καθαρό χωροταξικό πλαίσιο, ώστε να αυξηθούν οι επενδύσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας, καθώς και η παροχή κινήτρων για αύξηση του συντελεστή δόμησης στις τουριστικές επιχειρήσεις που αναβαθμίζουν ενεργειακά τις μονάδες τους και τις κάνουν φιλικές προς το περιβάλλον.

Πολυθεματικός Τουρισμός δώδεκα μήνες το χρόνο: Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα. Η πατρίδα μας έχει μια πανέμορφη ενδοχώρα και τεράστια πολιτιστική κληρονομιά. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλα τα χαρακτηριστικά της χώρας για να προσδώσουμε στον Τουρισμό μας υψηλή προστιθέμενη αξία και διάρκεια. Ο πολιτιστικός τουρισμός για παράδειγμα είναι μια ευκαιρία για να προσελκύσουμε τουρίστες υψηλού εισοδήματος και να διευρύνουμε την τουριστική περίοδο. Επίσης ο συνεδριακός, ο θρησκευτικός, ο ιατρικός τουρισμός είναι τομείς της τουριστικής βιομηχανίας με παράπλευρές δραστηριότητες και μεγάλα κέρδη. Ιδιαίτερο βάρος σχεδιάζουμε να δώσουμε και στην τουριστική κατοικία, ένας τομέας που απευθύνεται σε τουρίστες τρίτης ηλικίας, με υψηλή καταναλωτική δύναμη.

Προβολή  τουριστικού προϊόντος – Ανθρώπινο δυναμικό: Τελευταίος άξονας της πολιτικής μας είναι η προβολή και προώθηση του τουριστικού μας προϊόντος και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Η στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, αποκλειστικά για την προβολή της χώρας, είναι αυτονόητη. Χρειαζόμαστε επίσης υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κατάρτιση και προγράμματα δια βίου επιμόρφωσης για τους επαγγελματίες του χώρου.

Ο τουρισμός τα επόμενα χρόνια θα αυξάνει το εθνικό μας εισόδημα. Στο χέρι μας είναι αυτή η αύξηση να είναι σημαντική, ώστε να αυξήσει αισθητά την ευημερία των Ελλήνων. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να το καταφέρει.