Ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι μόδα, είναι αναγκαιότητα

Ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι μόδα, είναι αναγκαιότητα

Ο σεβασμός στο περιβάλλον δεν είναι μόδα είναι αναγκαιότητα και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι αξιολογούν με αυστηρότητα τις πολιτικές για το περιβάλλον.

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μανώλης Γραφάκος, σε συνέντευξη το στο ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 989 και τον δημοσιογράφο Χάρη Ντιγριντάκη στις 2.12.2019 και συνέχισε λέγοντας:

“Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι αναγκαίος διότι αφορά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη, υπό την έννοια ότι δεν μπορούμε να αφαιρούμε από τον πλανήτη πόρους, όταν αυτούς τους πόρους μπορούμε να τους ανακυκλώνουμε.

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προσπαθούμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές, προσπαθούμε να αυξήσουμε τους μπλε κάδους, προσπαθούμε να βάλουμε και θα βάλουμε μέσα στα επόμενα τρία χρόνια τον καφέ κάδο παντού μέσα στον οποίο ο καθένας από εμάς μπορεί να ρίχνει τα απόβλητα των τροφών, των κήπων κ.α., ούτως ώστε να εκτρέψουμε και αυτό το ρεύμα από την ταφή.

Ο στόχους που έχει θέσει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος είναι ότι θα πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης από το 20% στο 30% έως το 2023 και αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη των υποδομών.

Παράλληλα στοχεύουμε να εκτρέψουμε το υπόλοιπο σε μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων που κάποιες υπάρχουν στη χώρα μας και είναι πολύ σύγχρονες ώστε μετά την επεξεργασία να παραχθεί ενέργεια. Στοχεύουμε να δημιουργηθούν άλλες 40 περίπου μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στα επόμενα τρία με τέσσερα χρόνια.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα υπάρξει ενιαίο νομοσχέδιο του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας το οποίο θα κωδικοποιεί την νομοθεσία για τα απορρίμματα και θα ενσωματώνει και τις κοινοτικές ευρωπαϊκές οδηγίες ενώ παράλληλα θα περιέχει και πολλές απλοποιήσεις”.