Ο νέος εθνικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία φιλικών στο περιβάλλον μονάδων παραγωγής ενέργειας

Ο νέος εθνικός σχεδιασμός περιλαμβάνει τη δημιουργία φιλικών στο περιβάλλον μονάδων παραγωγής ενέργειας

Στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δουλεύουμε με στόχο τη γρήγορη αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού για τη διαχείριση των αποβλήτων, που θα προβλέπει μεταξύ άλλων και τη δυνατότητα δημιουργίας μονάδων, φιλικών στο περιβάλλον, για παραγωγή ενέργειας από τα υπολείμματα των απορριμμάτων. Είναι θέμα παιδείας, κουλτούρας, αντίληψης και προστασίας του περιβάλλοντος η σωστή, αλλά και φιλική προς το περιβάλλον, διαχείριση των απορριμμάτων.

Η μείωση του ποσοστού ταφής των απορριμμάτων από το 80% που είναι σήμερα, είναι ένα στοίχημα που μας αφορά όλους. Αποτελεί έλλειψη σεβασμού προς το περιβάλλον και τις επόμενες γενιές η συνέχιση της ταφής απορριμμάτων σε τόσο μεγάλα ποσοστά στη χώρα μας. Για αυτό και η κυβέρνηση έχει προβλέψει τη χρηματοδότηση σχετικών υποδομών που στόχο έχουν τη μείωση αυτού του ποσοστού, με τη δημιουργία εξειδικευμένων εργοστασίων, νέων κάδων κ.α.

Η χωροθέτηση των χώρων απορριμμάτων, σχεδόν σε όλη τη χώρα έχει γίνει σωστά και δεν επηρεάζει τις τοπικές κοινωνίες. Έχει γίνει κατόπιν λεπτομερούς μελέτης και συμπεριλαμβάνει διάφορα σημεία, όπως και την Αττική. Εντάσεις που έχουν σημειωθεί στο παρελθόν, όπως στη περιοχή της Κερατέας, αποτελούν την εξαίρεση και όχι τον κανόνα.

Το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, δεν το συναντάμε μόνο στη διαχείριση των απορριμμάτων, είναι γενικευμένο και αποτελεί στόχο της κυβέρνησης ο περιορισμός του. Απώτερος σκοπός είναι σίγουρα η διευκόλυνση των πολιτών, αλλά και η προσέλκυση επενδύσεων.

Αναφορικά με τα βιομηχανικά επικίνδυνα απόβλητα σημειώνονται ενέργειες και μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα υπάρξουν προτάσεις από τον ιδιωτικό τομέα για τη διαχείριση τους, που θα καλύψουν το σύνολο των αναγκών της χώρας. Για τον κάθε κλάδο δουλεύουμε διαφορετικά. Το κάθε απόβλητο θέλει ειδική διαχείριση και αντιμετώπιση και αυτό είναι το ζήτημα που καλούμαστε να λύσουμε.

Από την ραδιοφωνική συνέντευξη στο Αθήνα 984 FM, στις 11/1/20.