Κάποιος που παίρνει σήμερα 300 ευρώ, θα παίρνει περισσότερα (audio)

Κάποιος που παίρνει σήμερα 300 ευρώ, θα παίρνει περισσότερα (audio)

Θέλουμε να αυξήσουμε την ευημερία του εργαζομένου, αυτό θα έρθει μόνο μέσα από την αύξηση της πίτας της ελληνικής οικονομίας, κάποιος που παίρνει σήμερα 300 ερώ, θα παίρνει περισσότερα, είπε ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ σε παράμβαση του Στο Κόκκινο 105.5 και τους Βαγγέλη Καραγέωργο και Δημήτρη Κουκλουμπέρη στις 12/6/2019.