Η θέση της Ελλάδας είναι στην καρδιά της Ευρώπης

Home / Uncategorized / Η θέση της Ελλάδας είναι στην καρδιά της Ευρώπης
Η θέση της Ελλάδας είναι στην καρδιά της Ευρώπης

Για μας στη Νέα Δημοκρατία, ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας και η συμμετοχή της στον σκληρό πυρήνα των ανεπτυγμένων κρατών είναι αδιαμφισβήτητες αξίες. Πιστεύουμε ότι χώρα χρειάζεται αξιόπιστη και συνεπή παρουσία σε Ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, στιβαρή εξωτερική πολιτική, που θα χαράσσεται στη βάση σωστής ανάλυσης και κατανόησης του διεθνούς περιβάλλοντος,  με τις Ένοπλες Δυνάμεις να διασφαλίζουν την εθνική ασφάλεια και τον πολιτισμό να αξιοποιείται ως βασικός πυλώνας της δημόσιας διπλωματίας.

Στο 7ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με αντικείμενο τη διεθνή παρουσία τις χώρας, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις, που στόχο έχουν να ενισχύσουν τη θέση της πατρίδας μας στην καδιά της Ευρώπης

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Δημιουργούμε, στα πρότυπα άλλων κρατών όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και το Ισραήλ, το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, ένα συλλογικό κυβερνητικό όργανο υψηλού επιπέδου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων που θα λειτουργεί υπό τον Πρωθυπουργό και θα είναι επιφορτισμένο με την ανάλυση του διεθνούς περιβάλλοντος και την εισήγηση προτάσεων πολιτικής στα αρμόδια Υπουργεία.

 

  1. Αναβαθμίζουμε το ρόλο και τη λειτουργία της διπλωματίας, ως βασικού εργαλείου για τη βελτίωση του κύρους της χώρας διεθνώς. Στο πλαίσιο εκσυγχρονίζουμε την Διπλωματική Ακαδημία, αναβαθμίζουμε τη Δημόσια Διπλωματία και εντάσσουμε την οικονομική και εμπορική διπλωματία σε μία γενικότερη στρατηγική εξωστρέφειας.

 

  1. Η ΕΕ έχει ατέλειες και αδυναμίες. Όμως η κατεδάφιση του οικοδομήματος θα προσθέσει, δεν θα αφαιρέσει προβλήματα. Ο ακραίος ευρωσκεπτικισμός, απειλεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, υπονομεύοντας ταυτόχρονα και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Χρειαζόμαστε, επομένως, όχι λιγότερη, αλλά καλύτερη, πιο αποτελεσματική και πιο αλληλέγγυα Ευρώπη. Έτσι, για την αντιμετώπιση της άγνοιας και της παραπληροφόρησης για την ευρωπαϊκή ενοποίηση, προτείνουμε την ενσωμάτωση στο πρόγραμμα σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης βασικών γνώσεων για την ιστορική πορεία του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συστηματική εκπαίδευση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε ευρωπαϊκά ζητήματα.

 

  1. Η αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας των Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση τις  γεωστρατηγικές ανάγκες απαιτεί επάρκεια σε αμυντικό υλικό και εξοπλισμό διασύνδεση με την Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία, συμπράξεις με τον ιδιωτικό τομέα, και υποστήριξη της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας.

 

  1. Ο πολιτισμός, θεμελιώδες στοιχείο της ταυτότητάς μας και ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημά μας, εδραιώνει διαχρονικά την παρουσία μας στον κόσμο και αποτελεί βασικό πυλώνα της δημόσιας διπλωματίας. Για να συνεχιστεί αυτό χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές όπως ένα νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές πολιτιστικές χορηγίες επέκταση του μοντέλου του Μουσείου της Ακρόπολης και σε άλλα μεγάλα μουσεία της χώρας, στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής, με εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα και συστηματική πολιτική προβολής των πολιτιστικών χώρων και εκδηλώσεων, με συνέργιες δημόσιων, ιδιωτικών και αυτοδιοικητικών φορέων.

 

Η Ελλάδα που οραματίστηκε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, είναι η Ελλάδα της Ευρώπης. Αυτή την προοπτική εμείς προσπαθούμε να διασφαλίσουμε χωρίς αστερίσκους και λαϊκισμούς. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε την οικονομική κρίση να παρασύρει την χώρα μας σε μία κρίση ταυτότητας που θα πλήξει ανεπανόρθωτα το μέλλον και τις προοπτικές των επόμενων γενεών.