Επίσκεψη ΓΓ Μ.Γραφάκου στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στην Αθήνα

Επίσκεψη ΓΓ Μ.Γραφάκου στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στην Αθήνα

Επίσκεψη πραγματοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στην Αθήνα. Μετά την αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης, προχωρά η δημιουργία νέου αγωγού, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες της περιοχής για πολλά χρόνια, προστατεύοντας το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών.

Ο ΓΓ Μανώλης Γραφάκος δήλωσε: «Επισκέφθηκα μαζί με τον Γενικό Διευθυντή αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ τον αγωγό στο ρέμα του Προφήτη Δανιήλ στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν από τους κύριους αγωγούς της ΕΥΔΑΠ του δικτύου λυμάτων της πρωτεύουσας. Τα πράγματα είναι οριακά σε κάθε επίπεδο. Συντονίσαμε τις ενέργειες μας, ώστε να προχωρήσει η δημιουργία νέου αγωγού, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής για πολλά χρόνια. Προστατεύουμε το περιβάλλον και την υγεία των πολιτών».