Ενημέρωση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής για θέματα διαχείρισης αποβλήτων και διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων

Ενημέρωση στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής για θέματα διαχείρισης αποβλήτων και διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων

Ενημέρωση στους Βουλευτές που μετέχουν στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής για θέματα διαχείρισης αποβλήτων και διαχείρισης γεωργικών αποβλήτων. Μαζί με το ΓΓ φυσικού περιβάλλοντος και υδάτων Πέτρο Βαρελίδη, τη ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Χριστιάνα Καλογήρου και τον ΔΣ του ΕΟΑΝ Νίκο Χιωτάκη.