Ελευθερία και ευελιξία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Home / Uncategorized / Ελευθερία και ευελιξία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Ελευθερία και ευελιξία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

Πολυνομία, γραφειοκρατία, ταλαιπωρία. Είναι τρεις οι πρώτες έννοιες που μαθαίνει ο πολίτης εμπειρικά, όταν αρχίσει να συναλλάσσεται με οποιαδήποτε κρατική αρχή, οι οποίες μάλιστα διώχνουν επενδύσεις από τη χώρα και έτσι έχουν μεγάλο οικονομικό και αναπτυξιακό κόστος.

Τα ίδια ισχύουν και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πολίτες, αιρετοί και δημοτικοί υπάλληλοι, αντιμέτωποι με τεράστια γραφειοκρατία και περιττές διαδικασίες, χάνοντας τις περισσότερες φορές την ουσία και περιοριζόμενοι να τηρούν τη νομιμοφάνεια.

Με αυτό το κράτος και κατ΄ επέκταση με αυτή τη δομή λειτουργίας και γραφειοκρατίας στην Αυτοδιοίκηση, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά.

Χρειάζεται τομές που θα απλοποιήσουν τα πράγματα και θα βοηθήσουν στην καλύτερη δυνατή παροχή υπηρεσιών προς τους δημότες, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Προς αυτή ακριβώς την κατεύθυνση είναι πρώτες προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, που αποτελούν προάγγελο μάλιστα και όσων ακόμα τολμηρών μεταρρυθμίσεων θα ακολουθήσουν για το θεσμό.

  • Αρχικά αναθεωρούμε ριζικά το πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που σήμερα ασκεί η Αυτοδιοίκηση. Πλέον μέρος αυτών είναι παρωχημένο να ασκούνται από δημόσιο φορέα, άρα πρέπει να περάσουν στον ιδιωτικό τομέα.
  • Παράλληλα όμως, για να πετύχουμε την ουσιαστική αποκέντρωση, αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από το κράτος ή την δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, τις μεταφέρουμε στην πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση (πχ. κέντα υγείας), ενώ κρατικές αρμοδιότητες μεταφέρονται και στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις αλλάζουν χαρακτήρα και αρκετές από τις αρμοδιότητές τους, μεταφέρονται στη δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση.
  • Υιοθετούμε απαρέγκλιτα την αρχή ότι η κάθε απόφαση αποφασίζεται οριστικά από ένα όργανο. Καταργούμε έτσι το χάος των πολλαπλών εισηγήσεων από το ένα όργανο στο άλλο, ακόμα και για τα απλούστερα θέματα όπως π.χ. η τοποθέτηση μιας πινακίδας STOP, που για να γίνει θέλει αποφάσεις τριών τουλάχιστον οργάνων! Πιστεύουμε ότι έτσι στο συγκεκριμένα χώρο, θα μειωθεί η γραφειοκρατία κατά 60%.
  • Αυξάνουμε την ελευθερία και τις επιλογές των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, εφόσον το επιθυμούν και κρίνουν ότι επιτυγχάνεται καλύτερη σχέση κόστους οφέλους για τους δημότες, να παρέχουν και υπηρεσίες των ΟΤΑ σε συνεργασία με ιδιώτες ή με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ. Υπηρεσίες καθαριότητας, διαχείριση δημοτικών εγκαταστάσεων, οδοφωτισμός κ.α, θα μπορούν να γίνονται με αυτό τον τρόπο, με απαραίτητο όρο η τήρηση της συνταγματικής επιταγής για μη απόλυση του προσωπικού.
  • Ενισχύουμε τα ΚΕΠ με νέες αρμοδιότητες και σε βάθος χρόνου τα καθιερώνουμε ως το ένα και μοναδικό σημείο δια ζώσης εξυπηρέτησης του πολίτη με τη δημόσια διοίκηση. Ο πολίτης εξυπηρετείται για τα πάντα στη γειτονιά του.
  • Απλοποιούμε το μπάχαλο που υπάρχει σήμερα στο ελεγκτικό πλαίσιο του θεσμού. Πέρα από το ρόλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που φυσικά πρέπει κι αυτός να επανεξεταστεί, πλέον η Αυτοδιοίκηση θα ελέγχεται από ένα μόνο, ισχυρό όμως, ελεγκτικό φορέα, αντί των 13 φορέων που υπάρχουν σήμερα, που «διενεργούν» πολλαπλούς άσκοπους και επικαλυπτόμενους ελέγχους.
  • Τέλος ιδιαίτερη είναι η σημασία της καθιέρωσης δεικτών αποτελεσματικότητας των ΟΤΑ, όπου μέσα από την τήρηση και της δημοσιοποίησή τους, οι πολίτες θα αξιολογούν γρήγορο και ουσιαστικά το έργο του κάθε Δήμου ή Περιφέρειας.

Το κράτος που έχουμε σήμερα πρέπει να αλλάξει. Να γίνει πιο μικρό, ευέλικτο και αποτελεσματικό, καταλύτης της ανάπτυξης. Το κράτος έκτρωμα που έχουμε σήμερα μας έχει κοστίσει δισεκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να το μεταρρυθμίσουμε και να ξεριζώσουμε τη νοοτροπία του κρατισμού που καλύπτει τα πάντα στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Το πελατειακό κράτος λάφυρο στις κυβερνήσεις και στους αυτοδιοικητικούς παύει να υπάρχει.

Με την εφαρμογή του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας στη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση, μειώνουμε δραστικά τον κρατισμό και τη γραφειοκρατία. Αυξάνουμε την εξυπηρέτηση των πολιτών, δημιουργούμε αναπτυξιακές προϋποθέσεις και προσθέτουμε μέρισμα στην κοινωνική ευημερία.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι προνομιακό πεδίο αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. Αρκεί να τολμήσουμε πριν το τέρας του κρατισμού καταπιεί ό,τι δημιουργικό έχει απομείνει σε αυτό τον τόπο.

Οι υπόλοιπες προτάσεις μας που θα ακολουθήσουν για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα εκπλήξουν πολίτες, αιρετούς και υπαλλήλους θετικά.