Εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης από τον ΓΓ Μανώλη Γραφάκο στη Μυτιλήνη στον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου

Εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης από τον ΓΓ Μανώλη Γραφάκο στη Μυτιλήνη στον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου

Εκπροσώπηση της Ελληνικής Κυβέρνησης από τον ΓΓ Μανώλη Γραφάκο στη Μυτιλήνη για τον εορτασμό της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.