Διαδικτυακή Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Διαδικτυακή Ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων

Πραγματοποιήθηκε στις 22 Φεβρουαρίου 2022 η διαδικτυακή ημερίδα της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων με σκοπό την ενημέρωση των Δήμων και των ΔΕΥΑ για την αιτιολογημένη γνώμη που έχει απευθύνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε οικισμούς της χώρας γιας τη μη ορθή εφαρμογή άρθρων της οδηγίας 91/271/εοκ σχετικά με την επεξεργασία αστικών λυμάτων και τον προγραμματισμό των επόμενων ενεργειών από ελληνικής πλευράς, ώστε να αντιμετωπιστεί η πιθανότητα επιβολής προστίμου στη χώρα λόγω μη συμμόρφωσης με τη σχετική οδηγία.

Η χώρα μας έπρεπε από το 2005 να είχε συμμορφώσει με την ευρωπαϊκή οδηγία του 482 οικισμούς της άνω των 2000 κατοίκων. Πριν δύο χρόνια σε συμμόρφωση ήταν σε μόλις 170 οικισμούς. Τα τελευταία 2,5 χρόνια έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος, καθώς έχουμε φέρει σε κατάσταση συμμόρφωσης με την οδηγία ακόμη 70 οικισμούς, φτάνοντας τους 240 συνολικά σε όλη τη χώρα. Η συγκεκριμένη αιτιολογημένη γνώμη αφορά 209 οικισμούς από τους οποίους οι 37 βρίσκονται σε πλήρη συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ τόσο ως προς τη συλλογή αστικών λυμάτων, όσο και ως προς τη λειτουργία των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων που τους εξυπηρετουν. Άλλοι 137 οικισμοί έχουν πάρει έγκριση χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ ή από εθνικά προγράμματα για την υλοποίηση των έργων. Σε 100 από αυτούς ήδη εκτελούνται έργα. Για 5 οικισμούς εκκρεμεί έγκριση χρηματοδότησης, ενώ 20 δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις μελέτες τους.

Σκοπός της διαδικτυακής ημερίδας είναι ο συντονισμός των δράσεων από εδώ και εμπρός, με στόχο την επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των αναγκαίων έργων αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων σε όλη τη χώρα.