Διαδικτυακή Ημερίδα “Ανακύκλωση και Διαχείριση Απορριμμάτων”

Διαδικτυακή Ημερίδα “Ανακύκλωση και Διαχείριση Απορριμμάτων”

Στo διαδικτυακό Forum με θέμα την “Προστασία του Περιβάλλοντος και την Ανακύκλωση” συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλης Γραφάκος ο οποίος στην τοποθέτηση του ανέφερε ότι:

Το Νομοσχέδιο για την Ανακύκλωση φιλοδοξεί να ευθυγραμμίσει τη χώρα μας με τους ευρωπαϊκούς στόχους για τη βέλτιστη διαχείριση αποβλήτων. Ο στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι η μείωση του ποσοστού ταφής αποβλήτων στο 10% μέχρι το 2030.

Προκειμένου να το πετύχουμε χρειαζόμαστε:

✅ Τις κατάλληλες υποδομές

✅ Συνεργασία με τους πολίτες

Τι κάνουμε για να τα εξασφαλίσουμε;

♻ Προωθούμε με ταχύτατους ρυθμούς τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) οι οποίες θα συμβάλουν τόσο στην ανάκτηση ανακυκλωμένων υλικών από τους συμβατικούς πράσινους κάδους, όσο και στην ενεργειακή αξιοποίηση των αποβλήτων μέσω της παραγωγής δευτερογενούς καυσίμου.

♻ Χρησιμοποιούμε τα οικονομικά εργαλεία «πληρώνω όσο πετάω», όπου αντί να χρεώνεται ο πολίτης για τα απόβλητα του βάσει των τετραγωνικών μέτρων της οικίας του, θα χρεώνεται βάσει του βάρους των αποβλήτων που πράγματι παράγει και το τέλος ταφής.

Έτσι προστατεύουμε το περιβάλλον, ενισχύουμε την κυκλική οικονομία και βελτιώνουμε το επίπεδο ζωής των πολιτών και την καθαριότητα στις πόλεις μας.

Δείτε παρακάτω την τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα Μανώλη Γραφάκου:

Παρακολουθήστε όλη την ημερίδα στο link.