Απολογισμός διαχείρισης αποβλήτων απο το 2019 έως τώρα

Απολογισμός διαχείρισης αποβλήτων απο το 2019 έως τώρα

Από την έναρξη της θητείας της Κυβέρνησης το 2019 μέχρι και σήμερα έχουμε πετύχει σημαντικά αποτελέσματα στις Υποδομές της χώρας για τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολιτών.

Αυξήσαμε τις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) από 3 που λειτουργούσαν όταν παραλάβαμε σε 6 και τις ΜΕΑ που ήταν σε διαδικασία κατασκευής από 5 σε 14, ενώ συνολικά έχουν δημοπρατηθεί 25 ΜΕΑ την τελευταία τριετία.

Πετύχαμε τη χρηματοδότηση των Μονάδων Διαχείρισης Αποβλήτων για την περίοδο 2021-2027 με ποσοστό που ξεπερνά το 80%, γεγονός που εξασφαλίζει την υλοποίησή τους.

Δημιουργήσαμε την πολύ σημαντική προοπτική της ενεργειακής αξιοποίησης των αποβλήτων.

Συνεχίζουμε αποφασιστικά και με σχέδιο, θέτοντας ως στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων μορφών συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης, με έμφαση στη διαλογή στην πηγή.