Αγροτική ανάπτυξη, Περιφέρεια και Υποδομές

Home / Άρθρα / Αγροτική ανάπτυξη, Περιφέρεια και Υποδομές
Αγροτική ανάπτυξη, Περιφέρεια και Υποδομές

Πρωτογενής ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και πρόσβαση στην Περιφέρεια, αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, μέσα από το οποίο μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις και να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στην περιφέρεια.

Το πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο, μας απασχόλησε στο 5ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στην Λάρισα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα αφήνοντας πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, έτσι ώστε τα ελληνικά προϊόντα να αυξήσουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά. Με παράλληλη ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών, που θα συνδέσουν όλες τις περιοχές και θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της  οικονομικής δραστηριότητας και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Και όλα μέσα σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της και θα την καθιστά ουσιαστικά υπεύθυνη και υπόλογη στους πολίτες.

Για την αγροτική παραγωγή προγραμματίζουμε:

  • Τη στήριξη σύγχρονων ομάδων παραγωγών μακριά από το αποτυχημένο μοντέλο των κρατικοδίαιτων αγροτικών συνεταιρισμών. Μέσα από νέες μορφές συνεργιών οι αγρότες μας πρέπει να μειώσουν τα έξοδα παραγωγής και να περιορίσουν την εκμετάλλευση από τους μεσάζοντες.
  • Την επένδυση σε καινοτόμα προϊόντα με υψηλότερη κερδοφορία και λιγότερη εξάρτηση από το κράτος. Αξιοποιούμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για επαρκή χρηματοδότηση του αγροτικού τομέα, όπως τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 που αφορούν επενδύσεις ιδιωτών αγροτών και συνεταιρισμών.
  • Την απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης, την ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού και της διαδικασίας καθορισμού χρήσεων γης.
  • Τη μείωση του ενεργειακού κόστους μέσω των εναλλακτικών πηγών ενέργειας όπως η γεωθερμία.
  • Την εκπαίδευση και κατάρτιση των αγροτών με καινοτόμα προγράμματα.
  • Στην αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των αγροτών μέσω της μείωσης του εισαγωγικού συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%, με παράλληλη κατάργηση του ειδικού φόρου στο κρασί.

Στον τομέα των υποδομών και μεταφορών οι προτεραιότητές μας είναι:

  • Σχεδιασμός και εφαρμογή ενός Εθνικού Σχεδίου Υποδομών, ώστε να σταματήσει το φαινόμενο ο κάθε υπουργός να σχεδιάζει αποσπασματικά, και να υλοποιούνται έργα χωρίς συνοχή.
  • Εφαρμογή νέων εργαλείων χρηματοδότησης, προκήρυξης και ανάθεσης έργων υποδομών. Τέτοια εργαλεία είναι οι συμβάσεις παραχώρησης, οι ΣΔΙΤ, οι συμβάσεις υπηρεσιών στους τομείς κατασκευής, συντήρησης και λειτουργίας.
  • Αναβάθμιση των δικτύων μεταφορών μέσω της αναδιάταξης και βιώσιμης χρηματοδότησης των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και εφαρμογή της νομοθεσίας για τα logistics, ώστε να μετατραπεί η χώρας μας σε διαμετακομιστικό κέντρο της Νoτιοανατολικής Ευρώπης, και να δημιουργηθούν στον κλάδο νέες θέσεις εργασίας.

Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κομβικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο ζήτημα της λεγόμενης «έξυπνης εξειδίκευσης» που στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Για αυτό τον λόγο προτείνουμε την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (π.χ παραχώρηση στους δήμους της διαχείρισης των Κέντρων Υγείας), την ουσιαστική οικονομική τους αυτοτέλεια, την προώθηση των ΣΔΙΤ για έργα και υπηρεσίες που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει σε χαμηλότερο κόστος (πχ, διαχείριση απορριμμάτων), την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσω της αρχής «απόφαση από ένα και μόνο όργανο», την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας μέσω καθιέρωσης δεικτών αποτελεσματικότητας και την καθιέρωση του εποπτικού ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης από έναν μόνο φορέα.

Τέλος αποτελεί δέσμευσή μας η κατάργηση της ενδεχόμενης νομοθέτησης από την κυβέρνηση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς μιας τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε χάος και αδιέξοδο το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης.