Άρθρο του ΓΓ Μ.Γραφάκου στην εφημερίδα Χτύπος

Άρθρο του ΓΓ Μ.Γραφάκου στην εφημερίδα Χτύπος

Στις Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων και Βιοαποβλήτων και στη σημασία τους για την κυκλικότητα και την αειφορία στη διαχείριση αποβλήτων αναφέρθηκε στο άρθρο του ο Γενικός Γραμματέας Συντοσνιμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος στην εφημερίδα Χτύπος.

Η αποτελεσματική και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί έναν βασικό πυλώνα της κυκλικής οικονομίας και προτεραιότητα για το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), ενσωματώνει τις ευρωπαϊκές οδηγίες και καθορίζει με σαφήνεια τους στόχους αλλά και το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης τους.

Είναι άτοπο να συζητάμε για ορθή και υπεύθυνη διαχείριση αποβλήτων, χωρίς τις απαραίτητες υποδομές, τόσο στην ξεχωριστή συλλογή αποβλήτων, όσο και στη δημιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) και Μονάδων Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων (ΜΕΒΑ). Οι ΜΕΑ και οι ΜΕΒΑ συμβάλλουν μεταξύ άλλων στην επίτευξη των στόχων για την αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών και των βιοαποβλήτων αλλά και της ενεργειακής αξιοποίησης των υπολειμμάτων.

Η μέχρι πρότινος, χαμηλή επίδοση της χώρας μας σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά πρότυπα διαχείρισης αποβλήτων, αποδίδεται σε πλήθος παραγόντων. Απουσίαζε ο σωστός σχεδιασμός, η ευαισθητοποίηση των πολιτών, αλλά κυρίως οι υποδομές. Οποιοσδήποτε εθνικός σχεδιασμός δεν θα μπορούσε να επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα χωρίς την  ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών για την αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων. Θέλουμε η χώρα μας να μπει δυναμικά στην τροχιά της κυκλικής οικονομίας. Η διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί τον κύριο άξονα αυτής. Χρειάζεται να σταματήσει άμεσα η χώρα να θάβει στις χωματερές πολύτιμους πόρους και ενέργεια.

Έτσι, προχωρούμε με ταχείς ρυθμούς στο μεγάλο έργο της δημιουργίας των κατάλληλων υποδομών για να μπορέσει να κλείσει το κεφάλαιο της κακοδιαχείρισης του παρελθόντος, κάτι που μάλιστα οδήγησε σε υπέρογκα ποσά προστίμων τα οποία μέχρι και σήμερα προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Όλος ο σχεδιασμός για τις ΜΕΑ και τις ΜΕΒΑ που έχει ανάγκη η χώρα, αποτυπώνεται με σαφήνεια στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Στόχος μας είναι να δημοπρατήσουμε όλες τις ΜΕΑ εντός του 2021, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια της θητείας μας τους τελευταίους 20 μήνες, έχουμε ήδη δημοπρατήσει 17. Εντός του 2021 εκτιμάται οτι θα δημοπρατηθούν όλες οι υπόλοιπες 19 ΜΕΑ που χρειάζεται η χώρα (2 στην Ατιική, 2 στη Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Βόλος, Λάρισα κλπ.) ενώ μέχρι το τέλος του 2022 πρόκειται να δημοπρατηθούν οι περίπου 40 ΜΕΒΑ που έχει ανάγκη η χώρα.

Η ελληνική πραγματικότητα της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων γυρίζει λοιπόν σελίδα και υιοθετεί προοδευτικές, “πράσινες” πολιτικές και φιλόδοξους στόχους προκειμένου να καλύψει το κενό προηγούμενων χρόνων.

Τέλος, σημειώνω ότι εντός του 2021 θα ξεκινήσουν τη λειτουργία τους οι ΜΕΑ στην Ηλεία, στην Αλεξανδρούπολη και στη Θήβα, ενώ το 2022 στο Αμάρι Ρεθύμνου. Επίσης εντός του 2021 μια τουλάχιστον απο τις 3 ΜΕΑ της Πελοποννήσου θα ξεκινήσει τη δοκιμαστική λειτουργία της και θα επεξεργάζεται τα απόβλητα της περιφέρειας, έτσι ώστε να μηδενίσουμε εντός του έτους τα 21 απο τα 50 πρόστιμα παράνομων χωματερών που επιβαρύνουν τη χώρα.

Πρώτη δημοσίευση: xtypos.gr