Τρία κλειδιά για την ανάπτυξη της οικονομίας

Δεκέμβριος 2, 2017


Δημοσιεύθηκε Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος (02.12.2017)

Η επιστροφή στην κανονικότητα θα υπηρετηθεί από ένα κράτος που θα έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά.

Πρώτον, δημόσια διοίκηση που θα σκέπτεται έξυπνα, που δεν θα ενδιαφέρεται μόνο για την τήρηση των τύπων, αλλά θα κοιτά την ουσία, μια δημόσια διοίκηση με επίκεντρο τον πολίτη και αρωγό της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.

Δεύτερον, δικαιοσύνη που θα εγγυάται την ισότητα όλων απέναντι στο νόμο, και δεν θα λειτουργεί ως εμπόδιο στις επενδύσεις και την ανάπτυξη και

Τρίτον καθολική πρόσβαση στα αγαθά της δημόσιας τάξης και της ασφάλειας απαραίτητες προϋποθέσεις ελευθερίας και κοινωνικής ευημερίας.

Στο 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας καταλήξαμε σε συγκεκριμένες προγραμματικές προτάσεις στο κράτος και την λειτουργία του έτσι ώστε όλα τα παραπάνω να γίνουν πράξη.

Για την Δημόσια Διοίκηση στόχος μας είναι να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες στον πολίτη με λιγότερες δαπάνες. Για τον σκοπό αυτό:

Δεύτερον, για τον τομέα της Δικαιοσύνης κύριος στόχος μας είναι η θωράκιση της θεσμικής ανεξαρτησίας της και η επιτάχυνση απονομής της. Για τον σκοπό αυτό:

Τρίτον, για την Δημόσια Ασφάλεια ως προϋπόθεση ελευθερίας και επιστροφής στην οικονομική και κοινωνική ομαλότητα, προτάσσουμε την άμεση και καθολική εφαρμογή του νόμου. Πιο συγκεκριμένα:

Η χώρα μας δεν μπορεί να πάει εμπρός με αυτή τη σημερινή νοοτροπία στασιμότητας και ευθυνοφοβίας που διακρίνει τη δημόσια διοίκηση. Οφείλουμε να ξεριζώσουμε τον κρατισμό και να τον αντικαταστήσουμε με μια δημόσια διοίκηση που θα σκέπτεται και θα λαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα τους πολίτες και να βοηθά την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών. Μια δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί ως μοχλός για την ανάπτυξη της οικονομίας και την επίτευξη κοινωνικής ευημερίας.