Αγροτική ανάπτυξη, Περιφέρεια και Υποδομές

Νοέμβριος 25, 2017


Δημοσιεύθηκε Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος - 25.11.2017

Πρωτογενής ανάπτυξη, αυτοδιοίκηση και πρόσβαση στην Περιφέρεια, αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο πολιτικής, μέσα από το οποίο μπορεί να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στις πόλεις και να παραμείνουν οι νέοι άνθρωποι στην περιφέρεια.

Το πώς θα πετύχουμε αυτό το στόχο, μας απασχόλησε στο 5ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που έγινε στην Λάρισα. Πρέπει να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα αφήνοντας πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος, έτσι ώστε τα ελληνικά προϊόντα να αυξήσουν το μερίδιό τους στην παγκόσμια αγορά. Με παράλληλη ολοκλήρωση των απαραίτητων υποδομών, που θα συνδέσουν όλες τις περιοχές και θα συμβάλλουν στην προσέλκυση επενδύσεων, την ενίσχυση της  οικονομικής δραστηριότητας και την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη. Και όλα μέσα σε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση που θα ενισχύει την ανεξαρτησία της και θα την καθιστά ουσιαστικά υπεύθυνη και υπόλογη στους πολίτες.

Για την αγροτική παραγωγή προγραμματίζουμε:

Στον τομέα των υποδομών και μεταφορών οι προτεραιότητές μας είναι:

Σε όλη αυτή την προσπάθεια ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι κομβικής σημασίας για την περιφερειακή ανάπτυξη. Ειδικότερα, οι περιφέρειες μπορούν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στο ζήτημα της λεγόμενης «έξυπνης εξειδίκευσης» που στοχεύει στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων. Για αυτό τον λόγο προτείνουμε την ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των ΟΤΑ (π.χ παραχώρηση στους δήμους της διαχείρισης των Κέντρων Υγείας), την ουσιαστική οικονομική τους αυτοτέλεια, την προώθηση των ΣΔΙΤ για έργα και υπηρεσίες που ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να προσφέρει σε χαμηλότερο κόστος (πχ, διαχείριση απορριμμάτων), την απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών μέσω της αρχής «απόφαση από ένα και μόνο όργανο», την ενίσχυση της λογοδοσίας και της διαφάνειας μέσω καθιέρωσης δεικτών αποτελεσματικότητας και την καθιέρωση του εποπτικού ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης από έναν μόνο φορέα.

Τέλος αποτελεί δέσμευσή μας η κατάργηση της ενδεχόμενης νομοθέτησης από την κυβέρνηση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς μιας τέτοια απόφαση θα οδηγήσει σε χάος και αδιέξοδο το σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης.