Έρχεται η ανάπτυξη…

Οκτώβριος 13, 2017


Δημοσιεύθηκε www.capital.gr

Ο προϋπολογισμός του 2017 όταν κατατέθηκε προέβλεπε ανάπτυξη 2,7%. Το πρώτο εξάμηνο «έτρεξε» με ανάπτυξη 0,6% και οι ρεαλιστικές εκτιμήσεις για το σύνολο του έτους κινούνται στην περιοχή του 1 – 1,5%.

Παρόλο που πέρασαν τρία χρόνια για να φτάσουμε στα επίπεδα του 2014, σίγουρα η επιστροφή στην ανάπτυξη είναι μια θετική εξέλιξη. Δίνει σήμα, ότι η ελληνική οικονομία, στην παρούσα φάση, έχει αντιστάσεις να κινηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα και το σημείο που βρίσκεται μπορεί να αποτελέσει εξαιρετική αφετηρία για σαφώς υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στο μέλλον.

Όμως έστω και αυτή η μικρή ανάπτυξη, είναι βιώσιμη, μπορεί να συνεχιστεί και να ενταθεί;

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η οριακή αύξηση του ΑΕΠ τα δύο πρώτα τρίμηνα του 2017, οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, αλλά και της δημόσιας κατανάλωσης (μυαλό δεν βάζουμε να μειώσουμε το κόστος του δημοσίου…). Το μεγαλύτερο τμήμα της αύξησης αυτής, μαζί με την αντίστοιχη αύξηση των επενδύσεων, τελικά απορροφήθηκε από τις εισαγωγές, πράγμα που δείχνει ότι η βασική παθογένεια της ελληνικής οικονομίας δεν έχει αντιμετωπιστεί.

Επιπλέον σημεία που έχουν ενδιαφέρον είναι τα ακόλουθα:

Οι Έλληνες «τρώνε» από τα έτοιμα και έτσι προσπαθούν να συντηρήσουν ένα ανεκτό επίπεδο ζωής.

Την ίδια στιγμή η φοροδοτική ικανότητα των πολιτών δείχνει να εξαντλείται. Τα συνολικά καθαρά φορολογικά έσοδα, θα είναι λιγότερα το 2017 από ότι το 2016. Μάλιστα στο προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2018, τα φορολογικά έσοδα από τα εισοδήματα (άμεσοι φόροι) για το 2018, προβλέπονται χαμηλότερα από αυτά που εισπράχθηκαν το 2016, πάνω 1 δισ. ευρώ!! Και η οριακή αναμενόμενη αύξηση των συνολικών φορολογικών εσόδων (κατά 600 εκατ. ευρώ), βασίζεται στους έμμεσους φόρους, φόρους που πλήττουν αναλογικά περισσότερο τις αδύναμες εισοδηματικές τάξεις.

Αφήνω στους φίλους αναγνώστες τα συμπεράσματα για το αν η οριακή ανάπτυξη που θα έχουμε φέτος, μπορεί στο μέλλον να διατηρηθεί.

Κατά την άποψή μου, μείζον θέμα για τη χώρα, είναι να ενισχύσει τις ροές κεφαλαίων από το εξωτερικό με τη μορφή ιδιωτικών επενδύσεων και εξαγωγών. Η ενίσχυση όμως των εσόδων από πώληση προϊόντων και υπηρεσιών προς το εξωτερικό, προϋποθέτει σαφέστατη στροφή στην ενίσχυση της εξωτερικής οικονομίας. Άρα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εξωστρέφεια, στην ιδιωτική επιχειρηματικότητα, στις επενδύσεις, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο εξορθολογισμός του κράτους με πάταξη της γραφειοκρατίας, με αξιολόγηση δομών και υπηρεσιών, με σημαντική μείωση της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών, είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τις επενδύσεις και θα δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Είναι σίγουρο ότι έτσι θα σταθούμε με αξιώσεις στον έξω κόσμο.

Αν αυτό δεν γίνει ριζικά και τολμηρά, η χώρα θα κατηφορίζει αργά και σταθερά…